Ako sme začali?

Myšlienka prevádzkovať študentské multifunkčné priestory priamo na pôde fakúlt vznikla na základe skúsenosti nášho tímu, ktorý zastrešoval fungovanie Nexteria IT Club. V rámci neho sme organizovali prednášky, diskusie a workshopy na IT fakultách v Mlynskej doline a často sme pri tom narážali na limity existujúcich priestorov na fakultách. Na základe dobrých vzťahov s fakultou tím Nexteria IT Club-u v roku 2019 oslovil vedenie FMFI UK s myšlienkou multifunkčných študentských priestorov. Unispace Matfyz sa oficiálne otvoril na jeseň v roku 2021. Študenti si priestor rýchlo obľúbili a tak prejavila záujem o spoluprácu aj susedná FEI STU. Začal sa teda stavať druhý Unispace, ktorého oficiálne otvorenie prebehne na začiatku zimného semestra 2022.

Často kladené
otázky

Kde nás nájdete?

Multifunkčné priestory pre prácu, študovanie alebo aj zábavu a odpočinok. Otvárame čoskoro.

Loading...