Unispace logo

Ako sme začali?

Nexteria IT Club založili absolventi Nexteria Leadership Academy. Na začiatku organizovali prednášky, diskusie a workshopy na IT fakultách v Mlynskej doline a často pri tom narážali na limity existujúcich priestorov. V roku 2019 tak prišli spolu s vedením FMFI UK k myšlienke vytvoriť Unispace a v januári 2020 sa začalo s výstavbou.
Po úspešnom otvorení Unispace Matfyz na FMFI UK na jeseň 2021, prejavila záujem o spoluprácu aj susedná FEI STU, kde sa hneď v novembri toho istého roku začalo so stavebnými prácami na druhom Unispace.
V súčasnosti vedieme diskusiu s ďalšími fakultami a dúfame, že už čoskoro nájdete Unispace aj v ďalších mestách. Z Unispace sa teda stala samostatná značka univerzitných coworking priestorov, ktoré poskytovali podujatiam IT CLub “domovské prostredie”. Preto je ďalším logickým krokom prechod IT Clubu pod Unispace, ktorý je pre tento projekt prirodzenou nadstavbou. Väzby medzi Unispace a Nexteriou týmto však nezanikli. Naďalej budujeme vzájomné spolupráce so spoločným cieľom - prinášať pozitívne zmeny.

Často kladené
otázky

Kde nás nájdete?

Unispace coworking priestory aktuálne nájdete na FMFI UK a FEI STU. V súčasnosti vedieme diskusiu s ďalšími fakultami a dúfame, že už čoskoro nájdete Unispace aj v ďalších mestách!

Loading...