UNISPACE logo

Používanie značky UNISPACE

Podmienky

V UNISPACE sme vždy radi, keď naši partneri používajú logá UNISPACE a ďalšie aktíva našej značky na označenie našej spoločnosti a služieb. Avšak naše meno, ochranné známky, logá, ikony, webové stránky a ďalšie charakteristické prvky sú majetkom spoločnosti ITC s.r.o a musia sa používať v súlade s týmito podmienkami.

Na tejto stránke nájdete pokyny na správne používanie grafických prvkov značky UNISPACE. Veríme, že sa nimi budete riadiť a vopred ďakujeme za rešpektovanie týchto podmienok.

Použitie

Neváhajte použiť prvky značky UNISPACE na svojich webstránkach v sekciách partnerov, na sociálnych médiách, vo vzdelávacích videách/fotografiách alebo iných grafikách v súvislosti s udalosťami, ktoré sa konali v našich priestoroch, alebo v spolupráci s nami.

Avšak nikdy nepoužívajte naše prvky vtedy, ak k žiadnej spolupráci nedošlo, alebo ste sa na použití s nami vopred nedohodli.

Akékoľvek použitie prvkov značky UNISPACE by malo odkazovať späť na www.unispace.online v prípade, že je to technicky možné.

Dbajte na správny pravopis a veľké písmená

Vyhláskujte a píšte veľké písmená vždy presne tak, ako sú uvedené v tomto návode – UNISPACE.
Nepoužívajte názvy ako „Unispace“, alebo „UniSpace“ a pod.

Zároveň názov UNISPACE neskloňujte a nepridávajte k nemu žiadne ďalšie hlásky.
Správne použitie je: „Podujatie v UNISPACE“, „Spolupráca s UNISPACE“, „V priestoroch UNISPACE“.
Nepoužívajte rôzne vyskloňované a doplnené tvary ako „v UNISPACe“, „s UNISPACom“ a pod.

Ochranná zóna

Pri používaní loga dodržiavajte, prosím, ochrannú zónu, ktorá zvyčajne tvorí 1/3 veľkosti loga z každej strany. V tejto zóne sa nesmie nikdy nachádzať žiadny iný prvok, aby logo mohlo voľne dýchať.

Snímka obrazovky 2024-02-22 o 18.46.27.png

Na stiahnutie

Primárna farba IPrimárna farba I

RGB 72 52 212 CMYK 55 63 0 17HEX #4834D4

Primárna farba IIPrimárna farba II

RGB 248 117 6 CMYK 0 51 95 3HEX #F87506

Primárna farba IIIPrimárna farba III

RGB 32 49 58 CMYK 10 4 0 77HEX #20313A

UNISPACE - symbol.png (17.5 kB)
UNISPACE - symbol_BLCK.png (17.3 kB)
UNISPACE - symbol_WHITE.png (17.3 kB)
UNISPACE - horizontal_logo.png (15.4 kB)
UNISPACE - horizontal_logo_BLCK.png (15.9 kB)
UNISPACE - horizontal_logo_WHITE.png (15.9 kB)
UNISPACE - vertical_logo.png (14.7 kB)
UNISPACE - vertical_logo_BLCK.png (15.2 kB)
UNISPACE - vertical_logo_WHITE.png (15.2 kB)