Unispace logo

Od 2D k 3D a ešte ďalej - Ako vytvoriť digitálnu kópiu nášho sveta?

Date & Time

Description

Spolu s Capturing Reality/Epic Games sme pripravili prednášku na tému “Od 2D k 3D a ešte ďalej - Ako vytvoriť digitálnu kópiu nášho sveta?”, ktorá sa uskutoční 23.11…2022 o 17:00 v Unispace na MatFyz! 😍

📋 Obsah prednášky:
▪ Fotogrametria v kombinácii s technikami počítačového videnia nám umožňuje vytvárať veľmi presné digitálne kópie fyzických objektov z obyčajnej kolekcie fotiek plne automatizovaným spôsobom.
▪ Fotogrametrické 3D skenovanie je dnes už vyspelá technológia, ktorá sa stala štandardom v procese vytvárania digitálneho obsahu nielen vo filmovom a hernom priemysle.
▪ Mnohí z nás veria, že táto technológia zohrá kľúčovú úlohu pri vytvorení digitálnej kópie nášho sveta, ktorá sa stane základom pre metaverse.
▪ Na akých princípoch fotogrametrické skenovanie vlastne funguje? Čo sú zostávajúce výzvy a aká je budúcnosť tejto technológie? A akú úlohu pri budovaní metaverse zohrá firma Capturing Reality so sídlom v Bratislave, ktorú založili traja absolventi FMFI UK?

Where to find us?

You can find Unispace coworking spaces at FMFI UK and FEI STU. We are currently discussing expansion to other faculties and we hope that you'll soon find Unispace in other cities as well!

Loading...